Το Κέντρο Διακανονισμού Διενέξεων της Βικτώριας(DSCV) είναι μια δωρεάν και εμπιστευτική υπηρεσία επίλυσης διενέξεων.

Το DSCVμπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε διενέξεις όπως:

  • επιτροπές, λέσχες ή Ενσωματωμένοι Σύλλογοι
  • θέματα που αναφέρονται για διαμεσολάβηση από Πλημμελειοδίκη

Το εκπαιδευμένο και πεπειραμένο προσωπικό του DSCVθα:

  • ακούσει τις ανησυχίες σας
  • σας βοηθήσει να διευκρινίσετε τα θέματά σας
  • απαντήσει στις ερωτήσεις σας
  • συνεργαστεί μαζί σας για να παράσχει επιλογές και στρατηγικές για την επίλυση της διένεξής σας
  • παράσχει τις κατάλληλες παραπομπές σε άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες

 

 

Διαμεσολάβηση

ΤοDSCV μπορεί να προσφέρει να επικοινωνήσει με το άλλο άτομο και να το προσκαλέσει να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση με εσάς. Η διαμεσολάβηση είναι εμπιστευτική και η συμμετοχή είναι εθελοντική.

Εκπαιδευμένοι και εθνικά διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές θα διεξάγουν τις ημερίδες διαμεσολάβησης. Οι διαμεσολαβητές θα συνεργαστούν μαζί σας και με τον αντίδικο για βοηθήσουν στην επίλυση των διενέξεων σας.

Οι διαμεσολαβήσεις είναι πολύ πετυχημένες στην επίλυση διενέξεων, με 85 τοις εκατό των διαμεσολαβήσεων από το DSCVνα καταλήγουν σε συμφωνίες.

Διερμηνείς

Το DSCV παρέχει δωρεάν υπηρεσία διερμηνέων. Όταν τηλεφωνήσετε στο DSCV, ζητήστε διερμηνέα. Θα σας καλέσουν χρησιμοποιώντας ένα διερμηνέα μέσω τηλεφώνου.

Μπορείτε επίσης να έχετε διερμηνέα στη διαμεσολάβηση.